Účast na vědeckém sympóziu SOFT 2016

Svojí účastí na mezinárodním vědeckém sympóziu „29th Symposium on Fusion Technology“ pořádané Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a Centrem výzkumu Řež potvrdila naše společnost, že patří mezi dodavatele špičkových technologií a že slogan „The Future Technology“ uváděný na našich propagačních materiálech, má své opodstatnění. Sympózium se uskutečnilo ve dnech 5.-9.9.2016 v Kongresovém centru Praha, bylo zde přítomno celkem 907 delegátů z 36 zemí světa, vč. generálního ředitele největšího výzkumného tokamaku ITER pana Bernarda Bigota (viz zde).

DEL se účastnila jako jeden z 31 vystavovatelů, přičemž z ČR se sympozia zúčastnili vedle naší společnosti pouze 4 další vystavovatelé. I to vypovídá o jedinečnosti a náročnosti dodávek pro jaderné aplikace, speciálně pro fúzní technologie. DEL se prezentovala svými kompetencemi pro dodávky pro fúzní reaktory, výzkumné a energetické štěpné reaktory, pro dodávky zařízení pro manipulaci s jaderným palivem a radiačně aktivním materiálem, pro dodávky zařízení na likvidaci pevného radioaktivního materiálu, pro dodávky seizmicky kvalifikovaných rozvodnic a rozváděčů.

Velký zájem byl zejména o naše zkušenosti z projektu SUSEN, získané naši účastí na projektu HELCzA - zařízení pro vysokoteplotní testování modulů první stěny fúzního reaktoru ITER, dodávaného pro Centrum výzkumu Řež a realizovaného společně s českými firmami NUVIA, Streicher a MICo, a dále o naše zkušenosti z projektu JHR (Jules Horowitz Reaktor) řešeného přes Centrum výzkumu Řež pro centrum jaderného výzkumu CEA v Cadarache ve Francii.