JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Atypické provedení snímačů pro specifické požadavky

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Měřící a řídící systémy pro procesy tváření a ražení

ENERGETIKA

Měřící systémy pro standardní aplikace a speciální aplikace

TĚŽBA NEROST. SUROVIN

Měřící systémy v provedení do náročných průmyslových prostředí

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

Měřící systémy pro dopravníkové systémy

GALVANOVNY A LAKOVNY

Měřící systémy pro zařízení pro povrchovou úpravu

DIVADELNÍ TECHNIKA

Rotační a lineární snímače pro divadelní techniku

SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA

Měřící systémy pro efektivní logistické procesy

POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL

Automatizační řešení zajišťující maximální kvalitu tisku

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Měřící systémy a řídící systémy pro oblast zpracování dřeva

OBALOVÁ TECHNIKA

Měřící a řídící systémy pro obalovou techniku

POTRAVINÁŘSTVÍ

Měřící systémy splňující normy pro instalaci do potravinářského průmyslu