Akciová společnost DEL zavedla a používá systém zaručující kvalitu podle ČSN EN ISO 9001 v oboru projekce, výroba, montáž, servis elektrických a strojních zařízení. Dne 30. října 2000 byla certifikována orgánem TŰV Management Service GmbH Mőnchen a firmě byl udělen Certifikát systému jakosti (QM) dle ČSN EN ISO 9001.

Dále byl firmě udělen Certifikát systému enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001 a Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle ČSN ISO 45001.

Mezi zákaznickými certifikáty je výjimečný Certifikát ČEZ, a.s. sekce jaderná energetika, který říká, že akciová společnost DEL prokázala způsobilost k vývoji, výrobě, montáží, servisu elektrických a strojních zařízení a systémů řízení technologických procesů pro jadernou a klasickou energetiku. Tento certifikát byl doplněn státní zkouškou na jejímž základě společnost získala povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provádět dodávky a činnosti do radiačně kontrolovaných pásem ČEZ, a.s. a ÚJV Řež, a.s.