ČSN EN ISO
9001:2009

ČSN EN ISO
14001:2005

ČSN OHSAS
18001:2008

2017ISO9001CZ.jpg 2017ISO14001CZ.jpg 2017OHSAS18001CZ.jpg
Systém zaručující kvalitu v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž, servis elektrického a strojního zařízení. Certifikace byla provedena orgánem TŰV SŰD Czech a firmě byl udělen Certifikát systému jakosti (QM) dle ČSN EN ISO 9001:2009 Systém zaručující ochranu životního prostředí v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž a servis elektrického a strojního zařízení, výroba rozváděčů. V listopadu 2008 byla certifikována orgánem TŰV SŰD Czech a firmě byl udělen Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005. Systém zaručující ochranu zdraví při práci v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž a servis elektrického a strojního zařízení, výroba rozváděčů. V listopadu 2008 byla certifikována orgánem TŰV SŰD Czech a firmě byl udělen Certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).