Společnost má zájem na vzdělávání svých zaměstnanců a zabezpečit tak kvalifikované, vzdělané a schopné lidi potřebné k uspokojování současných i budoucích potřeb společnosti. Pro své zaměstnance zajišťuje společnost individuální a skupinové výuky cizích jazyků, školení a semináře vyplývající ze zákona, odborné a profesní vzdělávání. Od roku 2009 využívá společnost, mimo jiné, možnosti čerpat finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců z prostředků poskytovaných z ESF.

Více informací o probíhajících projektech ve společnosti DEL a.s. naleznete zde.